dissabte, 6 de març de 2010

Noves seccions

Com l'Assemblea de joves és la unió de diferents tipus de joves, amb diferents inquietuds, i formes de pensar, hem pensat donar veu a aquestes diferències, i per tant anem a crear diferents seccions dins el bloc de l'assemblea.

Un d'aquest es dirà Que opinen els membres, on els membres poden posar texts d'opinió sobre els temes que creguen, i amb un clar caràcter personal.

Acompanyada d'altre, el racó dels membres per a casos on no seran reflexions, sinó altres coses que puguen interessar-li a algun d'aquests membres.

Amés donarem visió a les diferents coses que feiem al bloc, creant els tags comunicats, convocatòries, i actes. I intentarem que aquest bloc siga alguna cosa més que un bloc informatiu de l'assemblea, passant a ser un altre punt de trobada de l'assemblea.